سیاسي لېکنې

امارت اسلامی را باید خوب شناخت !

حبیبی سمنگانی

آن هایی که امارت اسلامی و عساکر فداکار این نیروی بزرگ دینی و مردمی افغان زمین را به معنای واقعی می شناسند، می دانند که نمی توان عزم پولادین امارت اسلامی را با وعد و وعید متزلزل ساخت و یا همت بلند این صاحبان عزیمت را با پیمانه های شهامت، قربانی و جان نثاری آزمود، چون فرد فرد امارت اسلامی اعم از خورد و بزرگ مجسم شجاعت، ایثار و دلاوری اند.

هرگاه تویت دیروزی ترامپ شور و هیجانی را در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی برپا کرد، واکنش ها در برابر آن دو گونه بود. بسیاری ها موقف ترامپ را دومین تخطی بزرگ او در ظرف دو سال اخیر در قبال معضل افغانستان خواندند. بلی، از باور ایشان چنانکه اعلان استراتژی وحشیانه و جنگی ترامپ در اگست ۲۰۱۷ اشتباه بزرگی بود که غرامت سنگین آن را امریکایی ها (و مردم بی گناه افغانستان) پرداختند، تویت کنونی ترامپ نیز اشتباهی است که اگر برای تلافی آن سعی نشود صدمه بیشتر آن به خود امریکایی ها می رسد.

قابل تذکر است، چنانچه تویت دیروزی ترامپ غیر مترقبه بود، اعلام استراتژی نظامی او در قبال افغانستان نیز غیر منتظره بود. زیرا ترامپ پیش از رسیدن به کاخ سفید و حتی سال ها پیش از مبارزات انتخاباتی، موقف واضح در مخالفت با جنگ کنونی امریکا در افغانستان داشت و این جنگ تحمیلی و یکطرفه را بی فایده می خواند. از نگاه آگاهان ؛ این جنرالان جنگخواه پینتاگون بودند که گرد او حلقه زده و بالاخره در دام آورده، طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا را توسط او دیگر هم دوام بخشیدند. استراتژی زورگویی ترامپ با تمام وحشت و دهشت در برابر امارت اسلامی ناکام ماند و هنوز یکسال هم نگذشته بود که او بر ناکامی استراتژی خود رسما اعتراف کرد. همان بود که مقامات بلندرتبه رژیم خود را فرمان داد که آماده مذاکرات و گفتگوهای مستقیم با نماینده گان طالبان باشند و زلمی خلیلزاد را به حیث نماینده امریکا برای مذاکرات با طالبان انتخاب کرد و مذاکرات بین طالبان و جهت امریکایی پس از ده دوره و ده ماه تقریبا تکمیل شد.

دا هم ولولئ  د امیرالمؤمنین د اختر مبارکۍ په اړه!

اما آن هایی که شناخت سطحی از امارت اسلامی دارند، یا در عشق سیکولاریسم و لبرالیسم کور و کر شده اند و یا هم بعضی چهره های رسانه یی که برای حلقات و سازمان های استخباراتی دشمن مزدکار هستند، با تویت ترامپ چنان جشن گرفتند و کف زدند گویا از ورطه نابودی نجات یافتند. ایشان گمان داشتند که مجاهدین امارت اسلامی شاید ماه ها حوصله و مورال جنگی را از دست بدهند و عساکر رژیم اجیر با روحیه گیری از تویت ترامپ، قابل رویارویی با سربازان امارت اسلامی شوند.

اما واقعیت اینست که مجاهدین امارت اسلامی با فتح چهار ولسوالی (دشت ارچی و قلعه زال در قندوز، گذرگاه نور در بغلان و خواجه غار در تخار) در ظرف بست و چهار ساعت اول، لحظه ای هم برای محافظان واشنگتن و نیویارک فرصت ندادند که نفس راحت بگیرند. عزم و ولوله فرزندان مبارز کشور در برابر دشمنان دین و میهن اوج یافت و گویا به زبان حال زمزمه نمودند که «موجیم که آسودگی ما عدم ماست».

دا هم ولولئ  تر مؤقت، تلپاتی اوربند ښه دی…!!

جا دارد که از بزرگان امارت اسلامی بابت اعلامیه شایانی که به مجاهدین، ملت و جهان تقدیم کردند سپاسگذاری بکنیم. صداقت و متانت از حرف حرف این اعلامیه پدیدار بود. این اعلامیه اگر از یکسو موجب اطمینان برای ملت و مجاهدین بود که امارت اسلامی با کمال ایمان و ایقان بر موقف بر حق، شرعی و منطقی خود ایستادگی دارد و از سوی دیگر برای جهانیان و به ویژه امریکایی ها واضح ساخت که امارت اسلامی نه دیروز از گزینه تفاهم و منطق گریز داشت و نه امروز فرار دارد، امارت اسلامی باور کامل دارد که امریکا در افغانستان هرگز از راه سرزوری و زورگویی به پیروزی نمی رسد، بهتر اینست که روند تقریبا نهایی شده مذاکرات را دوام بدهد و چانس طلایی برای بیرون رفت آبرومندانه از معضل افغانستان را از دست ندهد.زموږ په ویب پاڼه کې هره خپریدونکې لیکنه د لیکوال خپل نظر او تحلیل ده د ادارې توافق ورسره شرط نده
مهم ټکي
Close