شعرونه

بمبار بمبار افغانستان لیونی کړی یمه

ملا بسمل نوی شعر

دغو حالاتو په ایمان لیونی کړی یمه

بمبار بمبار افغانستان لیونی کړی یمه

چې بیا په لپو کې را ټول نکړو مازغه د ماشوم

ژونده! زه دغسې ارمان لیونی کړی یمه

د افغانۍ پیغلې غیرت، جهاد فرض کړی پر ما

په خدای که حورو او غلمان لیونی کړی یمه

غربت ذلیل کړم، پردو مړ کړم، بې کسۍ کمزوری

غمو سپین ږیری کړم، جانان لیونی کړی یمه

چې مې را پاڅوي سحر د آزادۍ لمانځه ته

بسمله! داسې یو آذان لیونی کړی یمهClose