پښتو ترانې

د پښتو ترانو نوی البم :د استعمار زوال/ مولوي رضوان الله فیضاني

د استعمار زوال/ مولوي رضوان الله فیضاني

دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

د استعمار زوال

اوازونه:

مولوي رضوان الله فیضاني

7.2M

مؤمنان یک جا شوید.mp3 download

8.9M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

9.3M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

9.1M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

9.3M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

8.4M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

9.7M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

8.8M

د استعمار زوال/ الاماره ویب پاڼه download

———————————————————-

ټول په يو وار له دې ځاي نه ډانلوډ کړي

Download All in oneClose