پښتو ترانې

د پښتو ترانو نوی البم :ړنګه ځواني/ قاري منصور غزنوي

ړنګه ځواني/ قاري منصور غزنوي

دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

ړنګه ځواني

اوازونه:

قاري منصور غزنوي

10.7M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

10.6M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

11.6M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

11.0M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

9.5M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

6.9M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

10.1M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

13.6M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

11.9M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

10.5M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

9.2M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

11.5M

ړنګه ځواني/ الاماره ویب پاڼه download

———————————————————-

ټول په يو وار له دې ځاي نه ډانلوډ کړي

Download All in oneمهم ټکي
Close