شعرونه

هلمندي خویندو ته!

محمد امين بسمل

محمد امين بسمل

ملالــــې اوښکـــــې تویولــــې بېګـا
بېګــــا وې بیا چاپــــې راغلــې بېګا

وېل بې غیرتو پښتنو چېرې واست ؟
درنه یې ښځــــې چـــې بیولې بېګا

دعبــدالله او غنـــي تود و محــــــفل
ورته لــــوڅ کونې نڅېـــدلې بېګـــــا

د اریانا سعید تر څــنګ بي بي ګــــل
لاس ته راوړنې یې شمارلـــــــې بېګا ؟

له حــــکمتیار اوسیـاف مه کړئ ګیله
د فـــــرېب تسبېـــح یې اړولــې بېګا

کرزي اوځینــــې سیاستوال دوســان
بیا څه نقشـــــې تیارولــــې بېګــــــا ؟

لـه انســـــانیته لـــرې لــــرې خلګــــو
بیـــــا دروازې الـــــوزولــــې بېګـــــا

دا مــــــدعیـــــان د بشـــــري حـقونو
بوینې خـــــولې یې وې ګـــنډلې بېګا

وطــــن دښمن ژورنالستـان چېرې وو
بیا یې ډالـــــرې ټولـــــولــــــې بېګـــا

دا و د اتــلسو کلـــــونـــو سوغـــــات ؟
چــــې مـــو تورسرې سپکېدلې بېګــا

د پرديپالـــــو لیــــږه کــو لـــه لاســــه
د رســـــوايي څــــپې راغلــــې بېګـــا

ای شهوتـــــي شاعـــره ته چېـرې وې؟
کـــومې ډمــانـــې دې ستایلـــې بېــګا

ګــــوتــې دې شلې شه بې ننګ لیکواله
بیا دې پیســــې حســـابولــــې بېــګـــا

طالـــــب لالــی مې په باګرام کې بندي
کـــه نــه فرقـــې یـــې ماتولـــې بېګـــا

مـــــوږ نارینــه باید بنګړي په لاس وای
چـــې زمــــوږ خویندې لــــوټېدلې بېګا

غـــــرېو وم نیولــــی سا مې بنـده بنده
سلګــــۍ مـــې ټولــه شپه وهلــې بېګـا

ها په جــــمرود کــې ببر سرې خـویندې
دا ځـــــل بې تېــــغ حــــلالېدلــې بیـګا

اولـــس دښمن غنــي ته داسې وایاست
د دار تسمـــې خـــویندو اوبدلـــې بېګـا

بسملـــــه څه دې چې لــــه وسه کـــېده
هغه جملــــــې تا دي لیکلـــــې بېــګـــــا

مـــــــلالې اوښکــــې تویولــــې بېګـــــا
بېګـــــا وې بیــــا چـــاپې راغلــې بېګــاClose